Palvelut

Hei! Tässäpä olisi yksi freelance graafinen suunnittelija palvelukseesi!
Toteutan kaikenlaista visuaalista suunnittelua nettiin ja printtiin!

Sähköinen viestintä
Sivujen ulkoasun suunnittelusta toimiviksi nettisivuiksi. Sivustojen visuaaliset ilmeet | sivustojen grafiikat ja kuvaelementit | html | css | flash | JavaScript | itsepäivitettävät sivut | powerpoint/pdf -esitysaineistot | nettimainokset | bannerit | animaatiot | infonäytöt

Kuvitus
Yksittäisistä pikkukuvista koko sivun kuvituksiin niin lehdissä kuin kirjoissa. Kirjakuvitukset | esitekuvitukset | kansikuvat | lehti-ilmoituskuvitukset | postikortit | julisteet | pakkauskuvitukset | esitys- ja infografiikka | kirjakuvitukset | nettikuvitukset ja -kuvakkeet | tuotekuvitukset | tekstiilit

Graafinen suunnittelu
Logoista kokonaisiksi visuaalisiksi ilmeiksi. Yritysten ja yhteisöjen visuaaliset ilmeet | logot | liikemerkit | graafiset tunnukset | visuaalisen viestinnän sovellukset | graafiset ohjeistot | käyntikortit | kirjekuoret | lomakkeet | esitteet | julisteet | pakkaukset | postikortit | kutsukortit | tarrat | kirjat | lehdet | lehti-ilmoitukset | roll-upit | kyltit | kohdeopasteet | infotaulut